Bag om projektet

Bag om projektet

Samarbejde

Projektet er udviklet i samarbejde med byerne, Nanortalik og Tasiilaq. Arbejdsgrupper bestående af lokale ressourcepersoner herunder unge i begge byer har bidraget med input til projektets aktiviteter og gør det fortsat.

I byerne arbejder vi sammen med institutionerne dvs skoler, familiehuse og væresteder samt andre relevante parter med centrale berøringsflader i forhold til aktiviteterne. Desuden har projektet tilknyttet ungegrupper i begge byer. Se listen over involverede unge her.

Projektets primære kontaktpersoner i byerne:

Atammik:

Juliane K. Fleischer, Skoleleder Folkeskolen

Maniitsoq:

Anna Heilmann, Qeqqeta Kommunia

Elna Heilmann, Skoleleder Folkeskolen / Atuarfik Maniitsoq

Tasiilaq:

Eli Abelsen, leder af Piareersarfik, Tasiilaq

Anna Kuitse, lærer på Piareersarfik Tasiilaq

Nukannguaq Kristiansen, Lærer Folkeskolen

Ado Jonathansen, Lærer, Folkeskolen

 

Nanortalik:

Jens Korneliussen, Leder af Børn- & ungeforvaltningen, Kommune Kujalleq

Anders Olsen, leder af Piareersarfik

Skoleleder Karl-Frederik, Atuarfik Nanortalik

 

Projektstyring

Projektet koordineres og styres overordnet af:

Peter Berliner, Professor i psykologi, Institut for pædagogik og læring ved Aarhus Universitet (AU) og Ilisimatusarfik, Nuuk. Peter er ansvarlig for forskningen i projektet.

Tina Enghoff, Fotograf og billedkunstner. Tina er ansvarlig for den kunstneriske ledelse af projektet.

Grethe Nymark, Projektleder


Baggrund og sparring

Peter har en lang og nuanceret forsker karriere bag sig. Han er Professor ved Institut for læring og pædaogik på AU. Og er desuden tilknyttet universitetet i Nuuk som adjungeret professor hvor han underviser studerende på socialrådgiveruddannelsen og psykologistuderende. Peter forsker og underviser også praktikere i et resiliens-program i  Mexico, hvor formålet er at skabe mere fredelige sameksistenser i voldsramte lokalsamfund. Peter har erfaring med udvikling af familiebehandlingsforløb og evalueringer fra projekter for humanitære organisationer. Han er redaktør ved flere videnskabelige tidsskrifter.

Tina har en mangeårig karriere indenfor visuel kunst og fotografi. Hun har erfaring med undervisning og udvikling af deltagerbaserede sociale kunstprojekter på Grønland og i Danmark. Samt har en række meget anerkendte kunstprojekter bag sig. Tina har udgivet adskillige bøger og udstillet nationalt og internationalt. www.tinaenghoff.com

Sammen udgør Peter, Tina og Grethe et team, som har ansvar for forskning, kunstnerisk udtryk, grafisk design, aktiviteter, projektledelse, kommunikation & fundraising.

Vores sparringspartner i Bikubenfonden er programchef, Sine Egede/Christina Diecköner, projektleder.