Børn & unge

[av_textblock size=’14’ font_color=” color=”]

DSC00548_r1
Involvering af børn & unge

Vi skal arbejde med at gøre børn, unge og familier til en ressource for byerne og for Grønland og skabe initiativ, virkelyst og frem for alt – livsmod!

I projektet arbejder vi med at styrke modstandskraften (resiliens) i lokalsamfundet. Ved at styrke tillid, fællesskab og handlekraft lokalt skaber vi modstandskraft til at modstå de svigt, som mange oplever.

Vi kalder det livsmod.

Metoden vil involvere børn og unge i kunstneriske, kreative og fysiske aktiviteter for at styrke dem i at tage ansvar for eget liv og bidrage aktivt til samfundet.

I alle aktiviteter er omdrejningspunktet FNs børnekonvention. Børnene og de unge deltager ved at være med til at beslutte hvilke rettigheder, de vil arbejde med; hvad giver mening for dem. Udgangspunktet for aktiviteterne er, at skabe rammerne for en proces og for den kunstnerisk-kreative udfoldelse via coaching fra professionelle, der støtter deltagerne i at udtrykke sig gennem den form, som den konkrete workshop arbejder med.

Herved er sandsynligheden for at skabe stærke og autentiske udtryk stor, da det er børnene og de unge selv, der kommer til orde og til syne. Det er dem, der skaber materialet. Fagpersoner sikrer selve udformningen og synliggørelsen efterfølgende.

Projektet foregår i to byer i Syd- og Østgrønland; Nanortalik og Tasiilaq. Samt fra 2017 også i Maniitsoq og Kangerlussuaq som ligger i  ‘midt-grønland’ – i Midt-kommunen – Kommunia Qeqetta.

 
Se plakater til undervisning børnerettigheder her
Teksten på plakaterne er fra Børnekonventionen i formidlet version. Den er venligst stillet til rådighed af MIO og stammer fra bogen, ‘Jeg har rettigheder! Børnekonventionen, 2012’.
[/av_textblock]