Vores-rettigheder-1_jt
Aktiviteter

I projektet vil vi i samarbejde med byernes skoler og familiecentre, væresteder udvikle en række aktiviteter og træning. Aktiviteterne udmøntes som undervisningsforløb, workshops eller træningsforløb og foregår ved at børn, unge og familier bidrager aktivt til at udmønte og skabe indhold til aktiviteten.

I samarbejde med skoler, væresteder og familiehuse i byerne udføres følgende aktiviteter:

  • ’Vores liv’. Et fotobåret, undervisningsbaseret forløb med børns rettigheder og syn på hvad det gode liv er som omdrejningspunkt. Aktiviteten resulterede i en bog som blev husstandsomdelt i byerne i nov 2016.
  • ‘Vores mad’.  Et workshop-baseret undervisningsforløb hvor unge indsamler opskrifter fra deres bedsteforældre i byen. Historier om madtraditioner, opskrifter og foto samles i en lille kogebog, som deles ud i byerne. Retterne tilberedes og smages i fællesskab. Udført i samarbejde med skolerne i to byer . Afsluttedes med en mad festival med gadekøkkener og synliggjordes kunstnerisk i byrummet.
  • ’Vores Selvværd’. Udvikling af et ’Uaparuartorti’-program i samarbejde med familiecentret i Nanortalik. Formål gennem forskellige deltagerbaserede aktiviteter at opbygge selvtillid blandt børn og unge. Fokus på at undgå nedgørelse og svækket selvværd. Programmet vil indeholde aktiviteter i naturen, kreative forløb fx digte, fortællinger, og forskellige dialogformer.
  • ’Vores historier. Historiefortælling, hvor der med udgangspunkt i fotografi og tekst arbejdes med at udtrykke sig i ord og billeder omkring forskellige temaer fx følelser, oplevelser, erindringer, der arbejdes med at kombinere psykosociale redskaber med at skrive og fotografere for at adressere væsentlige temaer i børn og unges liv.
  • ’Vores ideer’. Projektbanken. Her tager vi de bedste ideer fra den liste, som de unge har udarbejdet og viderefører den. 1-2 ideer afhængig af omfang videreudvikles afslutningsvis.
  • ’Vores projekter’ Fundraising. Træning i idéudvikling, projektformuleringer og fundraising. Laves  med afsæt i projektudvikling fra ’Vores ideer’. Lokale ressourcepersoner trænes/involveres. Der er konkret arbejdet med at omsætte de unge i Tasiilaqs ønsker og ide til et ‘sted at være’ til et ungdomskulturhus. Projekt Siunissaq medvirkede til at facilitere hele processen fra de unge kom med idéen i 2015 til det i slutningen af 2017 stod klart at finansiering samt tegning af et nyt hus til de unge stod klart. Finansieringen kommer fra Lokale-og Anlægsfonden samt fra 15.junifonden og Kramers Grønlandsfond samt fra Kommunegarfik Sermerooq som er bygherre. Der blev i april 2017 ansat en ungdomskulturhusleder som forestår kontakten og udviklingen af aktiviteter i Tasiilaq sammen med de unge i byen. Huset ventes færdigt i 2019.
  • Forskning og dokumentation. Udføres også som en aktivitet. Forskningen benytter sig af lokale forskningsassistenter og studerende. Herved opbygges kapacitet til refleksion og analyse. Desuden vil dokumentationen inddrage de unge i fx at dokumentere processer og resultater. Fx ved uddelingen af bøgerne ‘Vores rettigheder – vores liv’ (2015)  og ‘Vores mad’ (2016) hvor de unge deltog praktisk som omdelere af bøgerne til alle husstande og dokumenterede det i foto.