Fremtiden tilhører os

DSC00171

Fremtiden tilhører os

 • Er et  lokalt forankret, kapacitetsopbyggende projekt, der styrker børn og unge i at udfolde deres rettigheder i Grønland, giver dem livsmod og skaber bedre trivsel for familien. Projektet følges af forskning.
 • Projektets målgruppe er: Børn og unge 12-26 år. Voldsramte familier. Vi arbejder i tre byer, Tasiilaq (østkysten) og Nanortalik (sydkysten), Maniitsoq (vestkysten).
 • Projektet startede i april 2015.
 • Finansiering: Primært fondsstøtte suppleret med offentlige grønlandske midler.
 • Hovedsponsor er Bikubenfonden. Derudover bidrager Nalaakersuisut (Grønlands Selvstyre), Kommune Kujalleq, Kommunegarfik Sermersooq, Qeqqeta Kommunia, NunaFonden. Royal Arctic Line har støttet projektet i 2015 med fri fragt af bøger.

Hvordan udføres projektet?

 • Ved at udvide kendskabet til FNs børnekonvention blandt børn og unge
 • Ved at inddrage børn og unge i at udvikle og udmønte aktiviteter.
 • Ved at give deltagerne et medansvar for opgaver i aktiviteterne.
 • Ved at forsøge at skabe en positiv oplevelse af at have være med til at skabe synlige resultater.
 • Ideen er at skabe langsigtet trivsel og livskraft, som børn  og unge kan tage med sig i livet og i familien.
 • Ved at arbejde med trivsel i familier og med at forebygge vold i familien.

Et forskningsbaseret projekt

 • Projektet følges af forskning, som løbende giver feed-back til projektets praktiske udførelse.
 • Projektet bliver gjort synligt i Grønland gennem dets kunstneriske aktiviteter, som deltagerne involveres i at udføre.
 • Projektet formidles løbende til lokalsamfund og til det grønlandske samfund ad relevante kommunikationskanaler.

Hvorfor udføres projektet?

 • For opbygge lokalsamfundets samlede kapacitet.
 • For at øge initiativ og aktivitetsniveau med det formål at skabe bedre trivsel og øget livsmod blandt børn, unge og familier i to byer i Grønland.
 • At få erfaringer med henblik på at udvikle en model, som kan anvendes i andre byer i Grønland.

Hvordan er projektet organiseret?

 • Projektet er lokalt forankret i byerne hos en projektgruppe, et ungeråd og en lokal tovholder.
 • Der arbejdes desuden med erfaringsudveksling byerne i mellem.
 • Grønlandske ressourcer bruges så vidt muligt til at gennemføre projektet
 • Projektet ledes af en styregruppe med ansvar for den overordnede gennemførsel af projektet.

Mere information om projektet

Grethe Nymark, projektleder +45 20 18 29 34
mail: Klik her