Metoder

[av_textblock size=’14’ font_color=” color=”]


Forskningsmetoder og Feltmetoder

Forskningens metoder sigter mod at udvikle en generel teori om hvorledes social resiliens; forstået som tillid, fællesskab og handlekraft, opbygges i mindre samfund i Grønland.

I forskningen arbejdes der både med erfaringsbaseret og oprindelig viden. Oprindelige folks erkendelsesteoretiske tilgange og måder at anskue verden på anvendes direkte i forskningen på lige fod med andre verdensanskuelser og epistemologier.

Forskningen vil i videst mulige omfang blive gjort konkret, ligeværdig, relationel, funderet i sted og tid og forsøger at skabe øget trivsel blandt dem der indgår i forskningen.

Forskningen foregår deltagerbaseret og involverer lokale som inddrages som assistenter i forbindelse med forskningens udførelse, indsamling af data, fortolkninger og præsentationer heraf.
Formålet er at opbygge kapacitet til at reflektere og til at håndtere viden om egne samfund konkret.

Feltmetoden er den måde, hvorpå projektet gribes an i praksis.

I praksis arbejder vi med inddragelse, tillid og handlekraft som omdrejningspunkter.

Vi arbejder med de muligheder, der er. Og fokuserer på at gøre det, der virker og gøre mere af det.

Vores grundlæggende tilgang i projektet er at gøre det, vi siger, vi gør.
Og at sige, dét vi gør. 

Resultaterne vil vi synliggøre lokalt og i det øvrige Grønland afslutningsvis.

Forskningsresultaterne kommunikeres internationalt i relevante tidsskrfter og i en formidlet version i relevante medier.

[/av_textblock]