Modstandskraft

[av_textblock size=’14’ font_color=” color=”]

Modstandskraft – resiliens

DSC00944Et centralt begreb i projektet er resiliens.

I projektet arbejder vi både praktisk og teoretisk med resiliens.

Vi vil i projektet bruge termerne tillid og fællesskab som en måde at tale om resiliens på i de to betydninger social og community resiliens.

Modstandskraft er det, som vi vil opbygge og når vi arbejder med at styrke resiliens dvs. tillid og fællesskab opbygger vi denne menneskelige modstandskraft og livsstyrke.

Social resiliens handler om at styrke modstandskraften blandt mennesker.

Social resiliens knytter sig til sikring af grundlæggende menneskerettigheder, idet disse handler om at give menneskers adgang til udviklingsmuligheder også i situationer med modgang og risikofaktorer.

For at opbygge modstandskraft blandt mennesker (social resiliens) er oplevelse af kontrol over  fælles livsbetingelser, medbestemmelse og aktiv deltagelse, meningsfuldhed, aktiviteter sammen og gensidig social støtte faktorer, der skaber højere trivsel, og mindre risiko for mistrivsel, depression, ensomhed, stress, sygdom og tidlig død. En vigtig del af dette er at bygge og vedligeholde det sociale tilhørsforhold, dvs. samhørigheden.

Community resiliens sigter mod at styrke modstandskraften blandt mennesker indenfor lokalsamfundets fællesskab. Her handler resiliens om at styrke lokalsamfundets samlede kapacitet til at overkomme og videreudvikle sig på trods af risikofaktorer. Community resiliens skabes i en kontekst, der fremmer respekt for alles rettigheder og som er ressourceorienteret, anerkendende og fællesskabs-orienteret.
[/av_textblock]